Cantigas de Santa Maria (MS E)

cantigas210L.gif (69346 bytes)

Cantiga 210

Viola arábiga 

cantiga220L.gif (93583 bytes)

Cantiaga 220

Flauta doble

cantiga230L.gif (139058 bytes)

Cantiga 230

Chorus o Chorón

cantigas240L.gif (95826 bytes)

Cantiga 240

Axebaba morisco

cantiga250L.gif (96160 bytes)

Cantiga 250

Chorus o Chorón

cantiga260L.gif (102977 bytes)

Cantiga 260

Odrecillo

cantiga270L.gif (89611 bytes)

Cantiga 270

Corneta curva

cantiga280L.gif (93617 bytes)

Cantiga 280

Odrecillo

cantiga290L.gif (83230 bytes)

Cantiga 290

Cedra o Cítara

cantiga300L.gif (86845 bytes)

Cantiga 300

Albogón

Darabuka

cantiga310L.gif (105156 bytes)

Cantiga 310

Alboque (chirmia pequeña) (al-buq)

cantiga320L.gif (102534 bytes)

Cantiga 320

Trompa o trompeta rectas

cantiga330L.gif (183449 bytes)

Cantiga 330

Alboque

Tejoletas

cantiga340L.gif (90987 bytes)

Cantiga 340

Caramillo (chirimía vasca)

cantiga350L.gif (169515 bytes)

Cantiga 350

Gaita o Cornamusa

cantiga360L.gif (78811 bytes)

Cantiga 360

Trompa (añafil)

cantiga370L.gif (80649 bytes)

Cantiga 370

Flautilla y tambor

cantiga380L.gif (163221 bytes)

Cantiga 380

Arpa gótica

cantiga390L.gif (89252 bytes)

Cantiga 390

Zampoña (dulzainas)

cantiga400L.gif (109947 bytes)

Cantiga 400

Campana o Carillón